تبلیغات
.:: حس زندگی ::. - صدو یك راه برای ذله كردن معلم ها

.:: حس زندگی ::.

* ...خدا همیشه تو لحظه های سخت نزدیک ترینه *

صدو یك راه برای ذله كردن معلم ها

 1. هنگام درس دادن الكی سر تكان دادن .
2. برای رفتن به بیرون اجازه نگرفتن .
3. بعد از معلم وارد كلاس شدن .
4. هر دقیقه برای تراش مداد خود به پای تخته رفتن .
5. میز معلم را كثیف كردن .
6. از ماژیك معلم استفاده كردن .                      

7. تند تند به ساعت نگاه كردن .

8. تخته پاك كن را بالا تخته گذاشتن . ( وقتی معلم قد كوتاه است . )

9. تظاهر به آدامس جویدن . ( در حالی كه در دهان آدامسی نداری . )

10. برای گرفتن امتحان با معلم چانه زدن .

11. تظاهر به تقلب در صورتی كه ورقه ی امتحان را تحویل داده ایم .

12. انداختن نور با آینه به چشم معلم .

13. تكلیف درس دیگری را در وقت معلم درس دیگر انجام دادن .

14. كثیف كردن كلاس .

15. چرت زدن در كلاس هنگام درس .

16. گذاشتن مانع سر راه معلم . (ترجیحاً سطل آشغال . )

17. هنگام درس با وسایل خود بازی كردن .

18 .كثیف نوشتن ورقه ی امتحان .

19. با خودكار قرمز یا هر رنگ روشن دیگر ورقه ی امتحان را نوشتن .

20. وقت ندادن به معلم برای شروع درس .

21. نیاوردن كتاب .

22. گرفتن وقت معلم هنگام درس .

23. سرفه كردن هم زمان همه ی دانش آموزان با هم هنگام درس .

24. مرتب نبودن وسایل .

25. رونویسی تمرین ها از روی هم .

26. آماده نبودن برای حل تمرین ها .

27. تظاهر به یاد نگرفتن درس .

28. مهم نشمردن درس .

29. با استرس به درس جواب دادن .

30. از پنجره به بیرون نگاه كردن

31. خمیازه كشیدن .

32. بحث مهم كلاس را عوض كردن .

33. سوتی های معلم را گرفتن .

34. عطسه های بی مورد و بی جا .

35. یك ماه مانده به عید برای آن برنامه ریزی كردن و درس نخواندن .

36. سر پیچی كردن از فرامین معلم .

37. حرف های غیر ممكن و باورنكردنی در كلاس زدن .

38. اصرار و پافشاری روی مطلبی كه معلم به كور كامل بر آن تسلط ندارد .

39. امر و نهی كردنه به معلم .

40. خوردن غذاهایی كه بوی خاصی دارند ( نامطلوب ) در كلاس قبل از ورود معلم .

41. لغو كلاس درس .

42. تكرار تكیه كلام های معلم به خودش .

43. در آزمایشگاه سر و صدا راه انداختن .

44. تكرار حرف های بی مورد در كلاس درسی كه جدی است .

45. باز گذاشتن پنجره در صورتی كه معلم سرمایی است .

46. غیبت های مكرر .

47. ایجاد بی نظمی در كلاس .

48. هنگام درس دادن معلم كه سؤال می پرسد و انتظار دارد جواب بشنود سكوت كردن .

49. در امتحان ریاضی جواب های غیر ممکن دادن به سؤال ها .

50. بازی بزن بره - یكی رو می زنی و به او می گی كه بغل دستی اش را بزنه و همین طور ادامه می یابد – اجرا كردن .

51. در صورتی كه خود انتهای كلاس نشسته ایم با دانش آموزان ابتدای كلاس صحبت كردن .

52. گلایه كردن از یك معلم پیش معلم دیگر.

53. نیامدن سر كلاس .

54. هنگام درس سؤالات بی مورد پرسیدن .

55. در كلاس در مورد مسائل سیاسی صحبت كردن .

56. غیر مستقیم حرف زدن .

57. تظاهر به خسته بودن .

58. بلند خندیدن سر كلاس هنگام درس .

59. آوردن بهانه برای رفتن به بیرون از كلاس .

60. چانه زدن درباره ی بیشتر بودن تكلیف .

61. آوردن بعضی حیوانات موزی - سوسك ویا مارمولك - سر كلاس برای ترساندن دانش آموزان .

62. گوش نكردن به درس هنگام تدریس و خواستن توضیح دوباره .

63. سر را روی میز گذاشتن وقتی معلم درس را توضیح می دهد .

64. مریض نشان دادن خود .

65. قرض گرفتن دفتر از دانش آموز دیگر .

66. بهانه گیری برای سخت و تفهیمی بودن و یا غیر قابل فهم بودن درس .

.67در كلاس درباره ی فیلم های ترسناك حرف زدن .

 .68انجام كارهایی كه در شأن مدرسه نیست مثل فال گیری و یا اظهار روح .

 .69پر بودن ورقه ی امتحان از غلط املایی .

 .70با آمدن یك زنبور در كلاس داد و بی داد راه انداختن .

 .71توقع های زیاد و بی جا از معلم .

 .72لج بازی با بغل دستی خود .

.73با سلیقه و مرتب نوشتن تخته وقتی معلم عجله دارد .
 .74
حرف زدن درباره ی ساعات آینده و یا گذشته .
 .75
بی دلیل و بی جهت و برای موضوع های كم ارزش خندیدن .
 .76
فشاردادن مكرر خودكارهای فشاری .
 .77
در كلاس را زدن و در رفتن .
 .78
آواز خواندن در كلاس .  

 79. خط خطی بودن تخته سیاه در زنگ كلاس .
80. حرف زور زدن .
81. تکرار كلمه هایی مثل " خانم " و یا " آقا " ، " مثلا" ، " یه لحظه " و ... موقع جواب دادن به درس .
82. جا به جا كردن میز معلم .

83. جویدن سر مداد .
84. جیغ زدن با صدای نازک .

85.هول کردن معلمبا گفتن کلمات "یه کم سریع تر, "وقت کمه" و....

86.حتی اگه درس رو فهمیدید گیر بدین که من درسو نفهمیدم . ( در صورتی که درس واقعاً ساده و آسونه .)

87.تأیید نکردن گفته های معلم .

88.آه کشیدن . ( اون هم از نوع کشیده و از ته دل . )

89. کاغذ های مچاله را در همه جای کلاس پخش کردن .
 .90
خود را به کری زدن .

.91میز را خط خطی کردن .

 .92لغو امتحان

.93 كند نویسی هنگام عجله ی معلم

 .94شعرهای اجغ وووجغ خود را روی تخته نوشتن .

 .95وقتی معلم می گوید «بگیر بنشین» جواب بدهید «چی رو بگیرم . »

 .96ننوشتن دفتر ویا نیاوردن آن .

97.از درس ریاضی برای خود یک غول دو سر ساختن .

98. وسایل آزمایشگاه را جا به جا کردن .

99. وقتی معلم سؤالی کرد ، دستتان را بلند كنید . بعد كه از شما خواست جواب بدهید ، اجازه بگیرید و به بیرون بروید .

100. سر امتحان از دوست خود وسایل گرفتن . ( اونم به طور مکرر .)

101.زحمت این یکی رو دیگه به خودتون دادم!لز شاهکارهایی ک انجام می دین بنویسین.

 [ شنبه 1 بهمن 1390 ] [ 07:25 ب.ظ ] [ Ghazal-eh ] [ صدو یک راه برای ذله کردن معلم ها() ]